LOGO

Ceza Hukuku

ACG Hukuk, başta Türk Ceza Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu, Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun olmak üzere ceza hukuku mevzuatı kapsamında soruşturma ve kovuşturma aşamalarının bütünü ile dava öncesi, dava süreci ve dava sonrasında karşılaşılabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümü hususlarında hukuki hizmet vermektedir. Soruşturma evresinde şüphelinin kolluk aşaması, savcılık aşaması, sorgu sürecinde temsili, yine kovuşturma evresinde sanığın ceza mahkemelerinde temsil edilmesi; şikayetçi ve katılan vekilliği görevinde yer alınması halinde ise soruşturmanın etkin bir şekilde ilerlemesinin sağlanması, delillerin toplanması aşamasında dosyanın takip edilmesi, dosyanın değerlendirilmesi aşamasında müvekkilin tam ve gereği gibi temsil edilmesi, Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne başvuruların yapılması ile Kambiyo Hukuku, İcra ve İflas Hukuku Mevzuatı ile Fikri ve Sınai Haklar Hukuku’nun Ceza Hukuku boyutu ile ilgili denetimin yapılması ve gerekli önlemlerin alınması hususlarında etkin bir danışmanlık ve temsil hizmeti sunmaktadır.