LOGO

E-Ticaret Hukuku

Teknolojinin yaşamımızdaki etkisine paralel olarak ülkemizde ve dünyada, şirketlerin internet üzerinden gerçekleştirdiği iktisadi ve ticari faaliyetlerin son dönemde kaçınılmaz bir artış göstermesi, internet üzerinden gerçekleştirilen tüm satış ve hizmet sağlama modellerine uygun çözümlerin üretilmesi gerekliliğini de beraberinde getirmiştir. Bu bağlamda, mevzuat çerçevesinde yapılmak istenen ürün ve hizmet satışlarına uygun hukuki altyapıların oluşturulması büyük önem arz etmektedir. ACG Hukuk, internet üzerinden yapılan elektronik yayıncılık, ilan ve reklam faaliyetleri, eğlence ve internet yazılımları, sosyal medya ve oyun platformları, elektronik mal ve hizmet ticareti ve benzeri diğer faaliyetlerde bulunan ya da bu konularda faaliyet göstermek üzere kurulmak isteyen yeni girişimlere yönelik olarak, güncel mevzuata uygun olacak şekilde yapılandırma ve finansman, internet üzerinden gizli (viral) ve açık reklam yapılması, sistem güvenliği sağlanması, mesafeli alım-satım sözleşme örnekleri hazırlanması, abonelik sistemlerinin kurulması, tüketicilerin haklarının korunması, telif ve fikri ve sınai hakların internet üzerinden kullanımı için hukuki altyapı kurulması, kişisel verilerin korunması ve kişisel bilgi kullanımı amaçlı teyit sitemlerinin oluşturulması, reklam amaçlı ya da diğer önemsiz e-posta trafiği, kişisel ya da kurumsal sistemlere yönelik haksız fiiller (hacking) ile mücadele edilmesi, alan adı ve hizmet sağlayıcı edinme işlemlerine hukuki destek sağlanması, erişim engelleme kararlarına karşı tedbirler ve kararların uygulamaya konulması, alt yapı hizmetleri ve standartları ve diğer benzeri konularda planlama, tip sözleşme hazırlığı, uyuşmazlıkların çözümü gibi hizmetler sunmaktadır.