LOGO

Fikri Mülkiyet Hukuku

Küreselleşme yolunda uluslararası ticaretin hızla yaygınlaşmasıyla birlikte yerli ve yabancı firmaların kendilerine ait ayırt edici karakteristik ürünlerinin, hizmetlerinin ve teknoloji transferlerinin korunması gerekliliğinin her geçen gün artış göstermesi, ülkemizde de Fikri ve Sınai Haklar Hukuku’nun hızla gelişimini beraberinde getirmiştir. ACG Hukuk, Fikri ve Sınai Haklar konusunda ulusal ve uluslararası pazarları ve hukuki süreçleri takip etmekte, marka, patent, endüstriyel tasarım ve faydalı modellerin tescili ve korunması konularında müvekkillerine en iyi hizmeti sunmaktadır. Fikri Mülkiyet Hukuku alanında verilen hizmetler, marka, patent, endüstriyel tasarım ve faydalı model hakları ile ilgili danışmanlık hizmeti verilmesi ve uyuşmazlıklardan doğan davaların takibi, ticari sırların kötüye kullanılmasının engellenmesi, birleşme-devralmalarda fikri mülkiyet hakları ile ilgili danışmanlık hizmeti verilmesi, telif hakları, uluslararası marka araştırması, tescili ve devri işlemleri, lisans sözleşmeleri görüşmelerinde danışmanlık ve gerekli sözleşmelerin hazırlanması gibi farklı konuları kapsamaktadır.