LOGO

Gayrimenkul ve İnşaat Hukuku

Gayrimenkullerin alımı, satımı ve kiralanması ile ilgili her türlü hukuki sürecin, bu konuda deneyimli hukuk bürolarının takip ve denetiminde olması büyük önem taşımaktadır. ACG Hukuk, müvekkillerinin inşaat sektöründe karşılaştıkları tüm hukuki uyuşmazlıklarda danışmanlık ve temsil hizmeti vermektedir. Bu bağlamda yatırımcıları, gayrimenkul maliklerini, inşaat firmalarını temsil ederek anlaşma şartlarına uygun sözleşmelerin hazırlanması ve davaların takip edilmesinde yasal destek sağlamaktadır. Alım-satım işlemleri, mülkiyet uyuşmazlıkları, tapu işlemleri, taşeron sözleşmeleri, alışveriş ve iş merkezlerinin yönetimi, kentsel dönüşüm sürecinde gerekli tüm işlemlerin yapılması, planlama, proje geliştirme, teminat, kredi ve proje finansmanı işlemleri, kat karşılığı inşaat ve gelir paylaşımı sözleşmeleri, ruhsatlandırma ve imar durumu belirlenmesi, yabancıların gayrimenkul edinmesi, kat mülkiyeti ve kat irtifakı kurulumu, pazarlama, ön satış ve kiralama sözleşmeleri, yönetim planı uygulamaları ve tapuya şerhleri gibi süreçlerin takibi ve yönetilmesinde hukuki hizmetler sunmakla birlikte tapu tesis, iptal, tescil ve istihkak davaları, ipotek tesisi, ipoteğin paraya çevrilmesi konularının yanı sıra intifa hakkı, geçit hakkı, şerh edilen şahsi haklara ilişkin ihtilafların çözümlenmesi, yapı kooperatifi yönetim ve işlemleri gibi konularda da hizmet vermektedir.