LOGO

İcra ve İflas Hukuku

ACG Hukuk, alacaklı vekili olarak müvekkillerinin yurtiçi ve yurtdışındaki her türlü alacağını takip etmekte, kazanılan davaların ilamlarının icrasından kambiyo takiplerine, cari hesap alacaklarından tahliye ve kira takiplerine, ipotek ve rehin takiplerinden iflas yolu ile takibe kadar takip hukukunun her alanında hizmet vermektedir. Borçlu vekili olarak ise, müvekkillerine yönelik takipler hususunda verdiği hukuki danışmanlık ve temsil hizmeti ile birlikte borç tasfiye sürecinin takibi, yapılandırılması ve sonuçlandırılması, konkordato taleplerinin takibi ve davalarının yürütülmesi, sulh süreçlerinin etkin bir şekilde tamamlanması konularında hizmet sağlamaktadır. Açılan icra takiplerinde gerçek ve tüzel kişi borçluların menkul, gayrimenkul malları ile üçüncü kişilerdeki hak ve alacakları kapsamlı bir şekilde araştırılmakta ve hacizler süratle icra edilmektedir. Alacağa dayanak olan sözleşmelerin hazırlanması, kambiyo, rehin ve ipotek evraklarının tanziminde değişen mevzuat çerçevesinde uygulanacak hükümlerin müvekkillere eşzamanlı olarak uygulamalı şekilde tatbiki de bu alanda sunulan diğer hizmetler arasında yer almaktadır.