LOGO

İdare Hukuku

ACG Hukuk, bireylerin idare karşısında hiçbir şekilde hak kaybı yaşamaması için hukuki ilkeler ışığında idareye karşı bireylerin haklarının korunması saikiyle hareket ederek, idarenin hukuka aykırı idari işlem ve eylemlerine karşı gerekli başvurularda bulunma ve bu başvurulara ilişkin yasal süreçlerin takibi noktalarında müvekkillerine hukuki destek sağlamaktadır. Başta idarenin tek taraflı işlemleri, idari yaptırım kararlarına itirazlar, idare ile akdedilen sözleşmeler, Kamu İhale Kurumu kararlarına yapılacak itirazlar ve ortaya çıkabilecek uyuşmazlıkların çözümü, belediyelerin imar ve iskân işlemlerine karşı yapılacak olan itirazlar ve hukuki prosedürün işletilmesi gibi konular olmak üzere; idare hukuku kapsamına giren tüm konularda hukuki danışmanlık ve temsil hizmeti sunmaktadır.