LOGO

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

ACG Hukuk, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku danışmanlığı kapsamında müvekkillerine işçi-işveren ilişkilerinin geliştirilmesi ve hukuki risk ve ihtilafların henüz ortaya çıkmadan önlenmesi yaklaşımıyla hizmet sunmaktadır. Bireysel ve toplu iş hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümü, iş hukuku, iş sağlığı ve güvenliği hukuku ve işyeri uygulamaları hakkında güncel mevzuat değişiklikleri doğrultusunda danışmanlık hizmeti verilmesi, standart yahut kişiye özel iş sözleşmelerinin, gizlilik anlaşmaları ile rekabet yasağı sözleşmelerinin, işyeri yönetmeliklerinin hazırlanması, fesih yönetimi danışmanlığı hizmeti ve işçi veya işveren vekili sıfatı ile işe iade ile işçilik alacakları konularında doğacak hukuki ihtilafların mahkemeler önünde çözümlenmesi ve arabuluculuk aşamasında ise, işveren/işçi haklarına yönelik davaların ve arabuluculuk süreçlerinin takibi, iş kazalarına yönelik maddi/manevi tazminat davaları, SGK rücu ve ceza davalarının yürütülmesi, haksız rekabetin tespiti ile önlenmesine yönelik davaların takibi, SGK ve Çalışma Bakanlığı tarafından yapılan denetimler sonucu ortaya çıkan ihtilafların takibi konularında hukuki danışmanlık ve temsil hizmeti sunmaktadır.