LOGO

Kat Mülkiyeti Hukuku

ACG Hukuk, yönetim kuruluna danışmanlık hizmeti verilmesi, yönetim planının hazırlanması, kat irtifakı ve kat mülkiyetinin kurulması ile kat irtifakının kat mülkiyetine çevrilmesi, karar defterleri ile diğer bilgi ve belgelerin kaydı ve tutulması, kat malikleri kurulunun mevzuata uygun şekilde toplanması ve karar alması hususlarıyla birlikte apartman ve site ortak genel giderlerinin tahsiline yönelik dava ve icra takibi yapılması, ortak yerlere müdahale, komşuluk hukukuna aykırı davranışlar gibi hukuki uyuşmazlıkların çözümü, kentsel dönüşüm sürecinde kat maliklerinin temsil edilmesi gibi konular başta olmak üzere, kat mülkiyetinden doğabilecek her türlü hukuki ihtilafta müvekkillerine önleyici ve düzenleyici hukuki danışmanlık ve temsil hizmeti sunmaktadır.