LOGO

Kişisel Verilerin Korunması

ACG Hukuk, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında şirketlerin ve kurumların kanuna uyumlu hale getirilmesi ve ilgili kanuna ilişkin farkındalık çalışmalarının gerçekleştirilmesi konusunda, sürecin gerek hukuki gerekse IT kısmında aktif rol oynayarak danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Kanun’un şirketlere getirdiği yükümlülüklere ilişkin eğitim hizmeti verilmesi, şirket veri akış süreçlerine ilişkin durum tespiti ve veri envanterlerinin oluşturulması, kişisel verilerin korunması ile ilgili gereken idari ve teknik altyapının kurulması, ağ güvenliği, bilgisayar güvenliği ve kullanıcı güvenliği ile bilgi güvenliği için gerekli altyapının mevzuata uygun şekilde oluşturulması konusunda çalışmalar yapılması, kişisel veri sahiplerinden alınması gereken açık rıza metinlerinin ve aydınlatma prosedürlerinin hazırlanması, Kanun uyarınca kişisel verilerin aktarımı ve işlenmesi hususlarında prosedürlerin düzenlenmesi ile sözleşmelerin hazırlanması ve revizyonlarının yapılması, Veri sorumlusu siciline kayıt prosedürlerinin takibinin yapılması, Kişisel Verilerin Korunması Kurumu (KVKK) tarafından verilen Kurul kararlarının ve güncel gelişmelerin takibi, kişisel verisi işlenen ilgili kişiler bakımından ve/veya veri sorumlusu adına da idari, hukuki ve cezai başvurularda bulunma ve bu başvurulara ilişkin yasal süreçlerin takibi, idari merciler nezdinde yürütülen hukuki ve cezai prosedürlerin takibi hakkında hukuki destek ve danışmanlık hizmeti vermektedir.