LOGO

Miras Hukuku

ACG Hukuk, mirasçılık belgesi (veraset ilamı) alınması, vasiyetname düzenlenmesi, vasiyetnamenin iptali, mirastan feragat, ölünceye kadar bakma sözleşmelerinin hazırlanması, tenkis, mirasçılık belgesinin iptali, mirasın reddi, muris muvazaası, ortaklığın giderilmesi davalarının açılması başta olmak üzere Miras Hukuku’nu ilgilendiren her türlü iş ve işlemlerde hukuki danışmanlık ve temsil hizmeti sunmaktadır.