LOGO

Şirketler Hukuku

ACG Hukuk, yerli ve yabancı müvekkillerine Şirketler Hukuku kapsamında Şirket kuruluşundan tasfiyeye kadar çeşitli aşamalarda hukuki danışmanlık ve vekillik hizmetleri sağlamaktadır. Şirket kuruluş işlemlerinin takibi, ana sözleşmelerin hazırlanması, birleşme ve ayrılma müzakerelerinin yürütülmesi, genel kurul hazırlıkları, yönetim kurulu karar taslakları, hisse devir sözleşmelerinin hazırlanması, ticari sözleşmeler ve işlemlerin yapılması, işçi ve diğer çalışanlar ile ilişkilerin düzenlenmesi, iflas erteleme gibi çeşitli konularda hukuki danışmanlık ve temsil hizmetleri sunmaktadır. Aynı zamanda müvekkili şirketleri faaliyet alanları ile ilgili olarak güncel mevzuat değişiklikleri konusunda bilgilendirmekte ve güncel yargı kararlarıyla birlikte yeni mevzuata uyum süreçlerinin kolaylaştırılmasını sağlamaktadır.