LOGO

Sözleşmeler Hukuku

Olası hukuki problemlerin oluşmadan önlenmesi de en az sözleşme sonrası ortaya çıkabilecek uyuşmazlıkların çözümü kadar önem arz etmektedir. ACG Hukuk, müvekkillerine sunduğu hizmetlerde önleyici hukuk uygulamalarını ilke olarak benimsemekle birlikte sözleşmelerin akdedilmesi konusunda, imza öncesi yapılacak müzakere ve sözleşme taslağının hazırlanması aşamasından itibaren çok yönlü hukuki tavsiye ve destek sunmakta, farklı sektörlerin kendine özgü ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak bu hizmetleri uyarlamaktadır. Müvekkillerinin faaliyette bulunduğu sektör ile ihtiyaç ve beklentilerine göre çeşitlilik göstermekle birlikte; mal ve hizmet alım-satım sözleşmeleri, tedarik sözleşmeleri, gizlilik sözleşmeleri, distribütörlük sözleşmeleri, franchising sözleşmeleri, acentelik sözleşmeleri, inşaat sözleşmeleri, kredi sözleşmeleri, iş sözleşmeleri, reklam sözleşmeleri, sigorta sözleşmeleri, hizmet sözleşmeleri, yönetim, danışmanlık ve vekâlet sözleşmeleri ile kira sözleşmeleri gibi her türlü sözleşmenin hazırlanması hususunda müvekkillerine hizmet vermektedir.