LOGO

Tüketici Hukuku

ACG Hukuk, tüketicinin taraf olduğu gayrimenkul ve menkul satışları başta olmak üzere, Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun, Türk Borçlar Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili yönetmeliklerin kapsamına giren ve Tüketici Hakem Heyeti ile Tüketici Mahkemelerinde görülen tüm konu ve ihtilaflarda, hukuki danışmanlık ve temsil hizmeti vermektedir. Abonelik, taksitli ve kampanyalı satış, kapıdan ve mesafeli satış, devre tatil ve paket tur, konut finansmanı ve tüketici kredisi sözleşmeleri başta olmak üzere değişik tipte ürün ve hizmet satışlarına ilişkin altyapı ve sözleşmelerin hazırlanması, bunların hukuka uygunluğu konusunda hukuki destek verilmesi, müvekkili şirketlerin özellikle faaliyet alanına giren konularda gerekli sertifika ve belgelerin alınması, güncel mevzuat değişikliği hakkında bilgi verilmesi, ayıplı mal veya hizmetler neticesinde tüketicinin uğradığı zararların tazmini, ticari reklam ilkeleri ve haksız ticari uygulamalar karşısında Reklam Kurulu’na başvuruların yapılması, kredi kartı işlem ücretlerinin takibi ile tüketici şikâyetlerinin diğer tüm resmi merciler nezdinde takibi ve sonuçlandırılması gibi pek çok konuda gerçek ve tüzel kişilere hukuki hizmet vermektedir.