LOGO

Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Bulgaristan Vatandaşlığının Kazanılması

ACG Hukuk, ülkemizde faaliyet gösteren ya da yatırım yapmak isteyen yabancı yatırımcılara yatırımlarını en doğru biçimde ve hukuka uygun olarak gerçekleştirebilmeleri için gerekli tüm hukuki hizmetleri sunmaktadır. Bu bağlamda Türkiye’de gerçekleştirilmek istenen şirket, irtibat bürosu kuruluşu ve her türlü ticari işlemlerde danışmanlık hizmeti sağlamaktadır. Türkiye’de oturmak isteyen yabancıların oturma izni, oturma izni uzatma başvurularının yapılması, takibi ve sonuçlandırılması, doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu’na tabi tüzel kişiler nezdinde istihdam edilecek yabancılar da dâhil olmak üzere Türkiye’de çalışmak isteyen yabancılara veya yabancı personel çalıştırmak isteyen gerçek ve tüzel kişilere gerek çalışma izni gerekse çalışma izni uzatma başvurularının yapılması, takibi ve sonuçlandırılması, 5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu kapsamında Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen yabancıların vatandaşlık başvuru işlemlerinin yapılması, takibi ve sonuçlandırılması, 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 13/i bendi kapsamında, Türkiye’de yerleşik olmayan yabancıların Türkiye’de taşınmaz satın alımlarında ödemekle yükümlü oldukları katma değer vergisinden muafiyet başvuru işlemlerinin yapılması, takibi ve sonuçlandırılması gibi pek çok konuda danışmanlık hizmeti vermektedir. 

ACG Hukuk, Türk vatandaşlığının yanı sıra Bulgaristan vatandaşlığının kazanılması konusunda da müvekkillerine avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Büyükannesi, büyükbabası, anne ve babası Bulgaristan göçmeni olan kişilerin Bulgaristan vatandaşlığı haklarının geri kazanılması ile bunlara soybağıyla bağlı çocuk, torun ve alt soylarının Bulgaristan vatandaşlığı kazanmaları mümkündür. Dönemin acı olayları nedeniyle doğduğu, büyüdüğü toprakları bırakıp Bulgaristan'dan Türkiye’ye göç etmek zorunda kalan Türklerin vatandaşlık haklarını geri alabilmelerinin önü açılmıştır. Vatandaşlık haklarının geri alınmasıyla ilgili her türlü işlem ve Bulgaristan Devleti makamları nezdinde her türlü başvuru, oturum, vatandaşlık ve pasaport çıkarma işlemleri ile ilgili ofisimiz müvekkillerine avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Ancak her göçmenin hukuki durumu, göç tarihi ve Türkiye’ye giriş statüsü aynı olmadığından Bulgaristan vatandaşlığını geri alma prosedürü koşullara göre farklılık gösterebilmektedir. Bu yüzden herkesin başvuru süreci aynı olmayacaktır. Bu süreci yetkin hukukçulardan yardım alarak dikkatli bir şekilde takip etmek gerekir. Bulgaristan makamları, oturum ve vatandaşlık başvurularını; Bulgaristan Vatandaşlık Yasası, ilgili Yönetmelikler ve yasal düzenlemeler, Bulgaristan Mahkemeleri’nin bu konuda daha önce vermiş olduğu kararlar ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihatları ışığında değerlendirerek sonuçlandırmaktadır. Dolayısıyla Bulgaristan vatandaşlık işlemleri için gerekli hukuki sürecin ciddiyetle takip edilmesi gerekmektedir. Bulgaristan göçmenlerinin Bulgar vatandaşlıklarını geri almaları, Bulgaristan vatandaşıyla evli olanların oturum ve vatandaşlık kazanmaları, yatırımcıların oturum ve Bulgaristan vatandaşlığı kazanmaları mümkündür. ACG Hukuk, Bulgaristan oturum ve vatandaşlık başvurularının yapılması, hukuki sürecin titizlikle takip edilmesi konusunda müvekkillerine en doğru hukuki desteği sunmaktadır.