LOGO

TÜRKİYE'DE OTURMA VE ÇALIŞMA İZNİ

Oturma izni, ülkemizde vize veya vize muafiyetinin tanıdığı süreden ya da 90 (doksan) günden fazla Türkiye'de kalacak olan her yabancı uyruklu kişi için, yabancının bulunduğu yerdeki İl Göç İdaresi'nden alınması gereken, yabancının Türkiye'de yasal olarak kalabileceği süreyi belirleyen hukuki belgedir. Çalışma izni ise; yabancı uyruklu vatandaşların Türkiye’de çalışabilmelerine olanak sağlayan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından ilgili kişinin adına düzenlenen belgedir. Yabancı uyruklu kişilerin, vize sürelerinin dışında kalan süreler içerisinde Türkiye'de bulunabilmeleri için oturma (ikamet) izni, Türkiye'de çalışabilmeleri için ise çalışma izni almaları zorunludur. Oturma (ikamet) izni; kısa dönem, aile, öğrenci, uzun dönem, insani ve insan ticareti mağduru ikamet izni olarak verilebilmekle birlikte her oturma izni türü için İl Göç İdaresi'nce talep edilen bilgi ve belgeler farklılık arz etmektedir.

Ofisimizde yabancılar için sunulan hizmetler şu şekildedir:

* Türkiye’de yaşayan yabancılara oturma (ikamet) izni alınması için resmi mercilere başvuruların yapılması ve sürecin takip edilmesi
* Türkiye’de yaşayan yabancıların çalışma izni alabilmesi için resmi mercilere başvuruların yapılması ve sürecin takip edilmesi
* Türkiye’de yaşayan yabancıların oturma (ikamet) izninin uzatılması için resmi mercilere başvuruların yapılması ve sürecin takip edilmesi
* Yabancılara Türk Hukuku ve yasal mevzuat hakkında hukuki danışmanlık hizmeti sunulması
* Türkiye'de oturma iznine sahip olsun olmasın Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde faaliyet göstermekte olan bankalarda Yabancılar adına banka hesabı açılması ve sürecin takibi
* Türkiye’de yaşayan yabancıların Türk Vatandaşlığını kazanma durumunun değerlendirilmesi, yasal mevzuatta aranan koşulların gerçekleşmesi halinde resmi mercilere başvuruların yapılması ve sürecin takip edilmesi
* Türkiye’de yaşayan yabancıların her türlü haklarının ihlali halinde, gerekli davaların açılması ve dava sürecinin takip edilerek sonuçlandırılması,
* Yabancıların Türkiye’de mülk edinmesi hakkında yasal mevzuat çerçevesinde hukuki danışmanlık hizmeti sunulması
* Türkiye’de yerleşik olmayan yabancıların Türkiye’de taşınmaz satın alımlarında ödemekle yükümlü olunan katma değer vergisinden muafiyet başvuru işlemlerinin yapılması, takibi ve sonuçlandırılması
* Türkiye’de yaşayan yabancıların evlenmeleri hakkında yasal mevzuat çerçevesinde hukuki danışmanlık hizmeti sunulması, boşanma ve aile hukuku davalarının açılması ve dava sürecinin takip edilerek sonuçlandırılması
* Yabancı hakkında verilen sınır dışı edilme, tahdit ve idari gözetim altına alınma kararlarına karşı gerekli davaların açılması ve dava sürecinin takip edilerek sonuçlandırılması

Oturma ve çalışma izni başvuru süreci için gerekli olan bilgi ve belgelerde belirli aralıklarla değişiklikler meydana gelmektedir. Oturma ve çalışma izni başvuru prosedürü son derece dikkat ve özen isteyen bir süreç olmakla birlikte başvurunun yapılması ve tamamlanması ile sonraki sürecin bir avukat aracılığıyla takip edilmesi yabancı uyruklu başvurucunun yararına olacaktır. 

Yabancı uyruklu kişilerin TÜrkiye'deki her türlü iş ve işlemiyle ilgili profesyonel destek almak için ofisimizle iletişime geçebilirsiniz.